31/12/2014

31 ธ.ค. วันนี้ นอกจากเป็นวันสิ้นปีแล้ว ยังเป็นวันคล้ายวันเกิด “โก๊ะตี๋” ด้วยค่ะ ขอให้สุขสมหวัง สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดจงสมปรารถนานะคะ