19/02/2015

แม้บางครั้ง ความรักอาจไม่ได้เลือกเรา ..แต่เราก็เลือกที่จะเรียนรู้ เพื่อก้าวต่อไปได้เสมอ #เชื่อสิ