12/05/2015

“พี่ตึ๋ง” รุ่นใหญ่ ใฝ่ฝันอยากเป็นป๋าดัน #ฉลุยแตะขอบฟ้า #ChaLuiTheMovie 4 มิ.ย.นี้ไปแตะขอบฟ้าด้วยกัน