27/05/2015

อย่าให้คำพูดดูถูกจากใครมาทำลายฝันของเราได้ #สู้เค้านะ #ฉลุยแตะขอบฟ้า