21/11/2018

TRANSFORMATION FILMS

November 21, 2018 at 07:57PM

การสิงครั้งนี้ ไม่ใช่การสิงธรรมดา
แต่เป็นการสิงเพื่อ ฝังราก…ยึดวิญญาณตลอดไป
13ธันวาคม สิงสู่ทุกโรงภาพยนตร์
—————————————-
#สิงสู่
#reside
#13ธันวาคมในโรงภาพยนตร์
https://t.co/HYpwJUdabF