26/08/2020

ภาพบรรยากาศงานบวงสรวงภาพยนตร์ “เฮ้ย!ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ”

ภาพบรรยากาศงานบวงสรวงภาพยนตร์ “เฮ้ย!ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562