28/08/2014

วันนี้แล้วครับ ในโรงภาพยนตร์ #ตุ๊กแกรักแป้งมาก